Choose language »

Lösningar för säker och
kontinuerlig strömfördelning

empty

Vi erbjuder mångsidiga och högkvalitativa lösningar för säker och problemfri distribution av el, skräddarsydd för kundernas individuella behov. Vi säkerställer färdiga lösningar på rätt plats vid rätt tidpunkt så att våra kunder kan fokusera på sina kärnkompetenser.

Våra produkter är avsedda för dig. Vi vill att installationen och användningen ska vara säker och användarvänlig under norra förhållanden under hela året.

 • Substations and transformer cabins
  Substations and transformer cabins
 • Distribution cabinets
  Distribution cabinets
 • Junction cabinets
  Junction cabinets
 • Main distribution cabinets
  Main distribution cabinets