Choose language »

Vi garanterar en säker kontakt med el,
i den mest kritiska miljön för människor

empty

Vi garanterar en säker kontakt med el i den mest kritiska miljön för människor. Våra produkter och tjänster omfattar flera lösningar för att förbättra säkerheten och användbarheten av sjukvårdsapplikationer. Vi tillverkar integrerat operationsrum, gaslarm och isolationssystem samt andra eldistributionssystem allt från patientvård till huvudförsörjning.