Choose language »

Extrema produkter för extrema förhållanden

empty

Extrema produkter för extrema förhållanden. Den viktigaste uppgiften för styrkort och konsolansökningar vi levererar är att säkerställa säker och kontrollerad navigering. Vi tillverkar även andra inbyggda kraftdistributionssystem som framdrivningsautomatisering, maskinstyrning, motor, belysning och kontrollpaneler.

Vi har levererat hundratals navigations-, simulerings- och brokonsoler till olika kommersiella och sjöfartyg samt marina utbildnings- och utbildningsanläggningar. Vårt koncept täcker hela försörjningskedjan från elektromekanisk design för att slutföra systemaggregat.