Choose language »

Automatiserings- och kontrollskåp

Automatiserings- och kontrollskåp

Automation och styrskåp Tillverkning baseras huvudsakligen på hyllskåp som Rittal eller i vår egen mekaniskt godkända konstruktion beroende på specifikationer och klasskrav.

Vårt arbetsområde omfattar följande procedurer när det är tillämpligt:

  • Projektledning och teknik baserad på kundteckningar och specifikationer
  • Logistik mellan Kund och Telemerkki för de Kundlevererade komponenterna
  • Inköp av komponenter som Inbyggnader, PLC, Reläer, Kontaktorer, Switchar, Terminaler, Ledningar etc.
  • Komponentmontering på monteringsplattorna
  • Interna ledningar
  • Testförfarande och testrapport
  • Systemtest, alternativ
  • Leveranslogistik

Automatiserings- och kontrollskåp

Automatiserings- och kontrollskåp